Extra bericht: Generale synode

De Kerkenraad van de PGB wil u hierbij informeren over het feit dat op 9 maart 2018 de vergadering van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland ds. Saskia van Meggelen gekozen heeft tot haar voorzitter. De benoeming gaat per direct in en geldt voor een periode van 5 jaar.
Dat betekent dat zij de komende jaren maar beperkt beschikbaar zal zijn voor het werk in onze gemeente, hetgeen met name voor de Sectie Johanneskerk een belangrijke verandering betekent. In eerste instantie zullen haar werkzaamheden zo veel mogelijk worden overgenomen door de predikanten van onze gemeente. De kerkenraad zal zich beraden over de vervanging voor de langere termijn. Zodra daarover meer bekend is zult u nader worden geïnformeerd.
Natuurlijk wensen wij ds. Van Meggelen sterkte en zegen bij haar nieuwe werkzaamheden.
 
G.P. Verburg, voorzitter Kerkenraad PGB