Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse wijkgemeente NoorderBeemden, Lucaskerk Breda
 
 
Protestantse wijkgemeente Lucaskerk Protestantse wijkgemeente Lucaskerk

Tweeschaar 125, 4822 AS Breda.    Tel.: 076-5422433
De wijkgemeente NoorderBeemden maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Breda.
 
Voor informatie over de activiteiten die op deze site worden genoemd kunt u een mail sturen aan   Ook nieuwsberichten kunnen naar dit mailadres worden gestuurd.

 
Wijziging Plaatselijke Regeling Wijziging Plaatselijke Regeling

Zoals eerder tijdens gemeentebijeenkomsten aangekondigd heeft de Algemene Kerkenraad een nieuwe Plaatselijke Regeling voorbereid. De belangrijkste verandering is dat geen sprake meer zal zijn van een Algemene Kerkenraad en meerdere Wijkkerkenraden, maar van één Kerkenraad voor de hele Protestantse Gemeente Breda. Meer hierover kunt u lezen in het septembernummer van S’amen.
Alvorens de Algemene Kerkenraad de nieuwe regeling definitief vaststelt wordt die ter inzage gelegd zodat gemeenteleden er kennis van kunnen nemen en er, desgewenst, op kunnen reageren. De Algemene Kerkenraad zal deze reacties meewegen alvorens de nieuwe regeling definitief vast te stellen.
De regeling is via deze link te openen. Ook liggen er enkele exemplaren in elk kerkgebouw of kunt u een exemplaar opvragen bij de Algemene Kerkenraad via de heer Reinier Rijke, telefoonnummer 076-5417684 of email  . Als u inhoudelijk wilt reageren op de regeling dan kan dat tot uiterlijk 30 september a.s.
Uw reactie kunt u sturen naar de Algemene Kerkenraad via voornoemd emailadres of per adres Niklaasberg 6, 4822 SN Breda.
Namens de Algemene Kerkenraad: Leon Geschiere

 
Oecumenisch Leerhuis

Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis wordt georganiseerd door de Prochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de Protestantse Wijkgemeente Noorderbeemden in Breda.
De avonden worden gehouden in de Lucaskerk.

Een overzicht van alle Leerhuisactiviteiten kunt u via deze link openen.

Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd zijn 4 euro. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via het formulier op deze site uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.
 

 
Jeugd en jongeren Jeugd en jongeren

Hier de link naar de centrale jongerensite van de Protestantse Gemeente Breda.

Over jeugdpastoraat is alles te lezen in de folder die via deze link te openen is.

 
Open inloop Open inloop

Iedere woensdagochtend is -tijdens de weekmarkt van winkelcentrum Heksenwiel- onze Lucaskerk geopend. U kunt dan binnen lopen voor een kopje koffie, een geprek of een moment van stilte.

Het secretariaat van de parochie is alle ochtenden “bemenst”. Mensen kunnen binnenlopen, een kaarsje branden, de stilte zoeken.

 
 
 
 

Het Leger des Heils viert feest
datum en tijdstip 02-10-2016 om 10.30 uur
meer details

Viering
datum en tijdstip 02-10-2016 om 10.45 uur
meer details

Grote schoonmaak Lucaskerk
datum en tijdstip 15-10-2016 om 10.00 uur
meer details

Het Leger des Heils viert feest
datum en tijdstip 15-10-2016 om 19.45 uur
meer details

 
Leren en ontmoeten, Protestantse Gemeente Breda-breed
Klik hier voor het katern  'Verdieping', Najaar 2016.
 
Flimpje over ons jeugdwerk
Volg deze link voor het filmpje!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.