Lucasbericht 8 april 2018

De nieuwste editie van het Lucasbericht kunt u openen door
op deze link te klikken.
Kopij voor het Lucasbericht kan worden gestuurd naar


Voor meer informatie over de Lucaskerk kunt u ook onze site bezoeken http://www.lucaskerk.nl 

De Lucaskerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Breda
.