zo 10 sep 2017  om 10.45
Voorganger: H.Stolk
Startzondag

Vandaag collecteren we voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.
Met uw bijdrage aan deze collecte kan de ontmoeting tussen generaties in de kerk gestimuleerd worden. Vaak is er in de kerk geen of weinig contact tussen jonge en oudere generaties. Dat is jammer.
JOP ondersteunt gemeenten daarom met kennis, inspiratie en een netwerk om ervaringen en activiteiten uit te wisselen. JOP gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse kerken te helpen dit daadwerkelijk te realiseren! U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk september.

terug