ma 21 januari 2019

Oecumenisch Leerhuis

Locatie: 
 Lucaskerk
Tijdstip: 
 20.00 uur, 18.00 uur maaltijd

Hebben we als gelovigen nog wat te zeggen? Kan Paul  een verrassend ander beeld van de kerk oproepen?
Rond de gebedsweek voor de eenheid, mogen we met elkaar vieren hoeveel we over kerkgrenzen heen al met elkaar delen. We bidden voor nog meer eenheid. Maar we willen er ook aan werken.                                                                                
Door de veranderende samenleving staat de geloofsgemeenschap in een andere daglicht. Dat ervaren we allemaal. Het brengt ons tot bezinning over de vraag wat ons ten diepste bezielt.                                            
Zo gaan we op zoek naar onze bronnen. Daarbij komen we de vragen en antwoorden tegen die er in het verleden gegeven zijn. Die soms ook de oorzaak zijn van het uiteengaan van christenen.                                                                                                                                
Als we elkaar niet willen verliezen in een scheiding tussen protestanten en katholieken, hoe zoeken we dan samen  naar de bronnen van christelijk geloof, op een wijze dat we elkaar juist ontmoeten.
En kunnen we van daaruit met respect voor vormverschillen, sociale verbanden en belijden tot een authentiek christendom komen, met een zeggingskracht die mensen opnieuw kan aanspreken?
We leggen het voor aan Paul van Geest, Hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan de Universiteit van Tilburg, peritus (expert) Congregatie voor de Geloofsleer (Rome) en voorzitter Christendemocratische Verkenningen van het Wetenschappelijk Bureau van het CDA.
Natuurlijk gaan we daarna met elkaar in gesprek. 
 

terug